สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนยืนยัน “ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด” ส่วนทามไลน์ผู้ติดเชื้อในระยองที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสอบสวนโรคผู้สัมผัสใกล้ชิด คาดรู้ผล เวลา 21.00 น.

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 1157 ครั้ง

              ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ปรากฏไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 มีประวัติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเข้าพักที่โรงแรม 2 แห่ง ในอำเภอปาย ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2563 รวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวในอำเภอปาย จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังตามมาตรการด้านสาธารณสุข และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ดังนี้

              1. สอบสวนหาผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจากโรงแรมทั้ง 2 แห่ง จำนวน 32 คน ซึ่งทั้งหมดอาการปกติ ได้ทำการเก็บตัวอย่างและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คาดว่าผลการตรวจน่าจะแล้วเสร็จและสามารถรายงานผลได้ก่อน 21.00 น. วันนี้

               2. อำเภอปาย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชน จัดทำความสะอาดจุดเสี่ยงสำคัญ ณ บ้านสันติชลและบริเวณถนนคนเดินอำเภอปาย รวมทั้งให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวป้องกันโรคกับประชาชน

               3. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำชับให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่าตื่นตระหนก และตระหนักในการปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเว้นระยะห่าง  ใส่หน้ากาก  หมั่นล้างมือ  วัดไข้  ลงชื่อใช้ไทยชนะ  ส่วนผู้ประกอบการให้หมั่นทำความสะอาดผิวสัมผัสเพื่อลดโอกาสติดเชื้อของผู้รับบริการ

              4. สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ขอให้ "เฝ้าระวังตนเอง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น" หากไม่มีความจำเป็นไม่ควรเข้าในพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

              5. ผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเส้นทางสายหลักทั้งทางบกและทางอากาศ  ขอให้ลงทะเบียนแสดงตนผ่าน QR code “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและติดตามในกรณีที่พบว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

            และที่สำคัญขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อย่าเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอมที่จะสร้างความตื่นตระหนก ขอให้ความมั่นใจว่าระบบเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขทำงานอย่างเต็มที่ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการหรือการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สอบถามจากสายด่วนโควิด-19 แม่ฮ่องสอน โทร 062-2953064  หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ