15 ก.พ. นี้ 3 ธนาคารรัฐในอ.แม่สะเรียง พร้อมรับลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ให้กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

            ตามที่โครงการ “เราชนะ” ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ผ่าน www. เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ "เราชนะ" เพื่อช่วยเหลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน (เดือนก.พ.-มี.ค.64) เพื่อใช้จ่ายผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

             ขณะที่ ประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" ทางกระทรวงการคลัง แจ้งว่า สามารถลงทะเบียนเราชนะได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.64 เป็นต้นไป ยังไม่มีกำหนดปิดรับลงทะเบียน

             ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนต่อมาตรการเยียวยาลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาล แบ่งประชาชนออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้วงเงินจากโครงการเราชนะ ได้กับร้านค้าที่เคยใช้อยู่บริการอยู่แล้ว เช่น ร้านธงฟ้า รวมถึงร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ด้วยการสแกนบัตรฯ ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน เริ่มแล้วเมื่อ 5 ก.พ. 2564 2. กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง (จากโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 3. กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2564 4. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 โครงการ “ม.33 เรารักกัน” โดยกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลว่า ผู้ประกันตนจะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีเงื่อนไขคือ ต้องไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเปิดให้เริ่มลงลงทะเบียนช่วงกลางเดือน ก.พ.นี้ ที่ www. ม33เรารักกัน .com ซึ่งการโอนเงินจะแบ่งเป็น 4 ครั้ง ตั้งแต่ มี.ค.-เม.ย.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ