เช้านี้แม่ฮ่องสอนได้สัมผัสลมหนาว ต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส ที่ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 17 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

             นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานอุณหภูมิ ณ สถานีตรวจวัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 (ข้อมูลจากเว็บทันพิบัติ https://watch.tanpibut.org) ณ เวลา 06.00 น. เรียงตามสถานีที่มีอุณหภูมิต่ำสุด 1.โครงการพัฒนาราษฎรไทยภูเขา ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า 7.8 °C 2. อบต.ปางมะผ้า ต. ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า 12 °C 3. ปาย ต.เวียงใต้ อ.ปาย 15.4 °C 4. เมืองแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 17.1 °c 5. อบต.ปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 17.5 °C 6. บ้านท่าหินส้ม ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม 18.1 °C 7. อบต.ห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 18.6 °C 8. เทศบาลขุนยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม 19.3 °C 9. บ้านสันติชล ต.เวียงใต้ อ.ปาย 19.5 °C 10. ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 20.5 °C  11. อบต.ท่าผาปุ้ม ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย 20.8 °C 12 อบต.แม่คง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง 21.2 °C13. แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 21.5 °C 14. แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 21.7 °C 15. อบต.แม่สวด ต.แม่สวด อ.สบเมย 22 °C 16. เทศบาลตำบลแม่ยวม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง 22.2 °C 17.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 23 °C

             สำหรับภาคเหนือลักษณะอากาศโดยทั่วไป อากาศร้อนถึงร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สูงสุด 38.3 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 19.3 องศาเซลเซียส อำเภอแม่สะเรียง สูงสุด 38.9 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ