แม่ฮ่องสอน ส่งนักรบชุดขาว 8 คน เสริมทัพด่านหน้า ดูแลผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลบุษราคัม

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแพร่ข้อมูลการส่ง "ทีมนักรบชุดขาว" ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกจำนวน 8 คน เพื่อไปสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันโควิด-19 ใน โรงพยาบาลบุษราคัม เมืองทองธานี นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 15 สิงหาคม 2564 ประกอบไปด้วย นางสาวพาณิพร มณีวัฒนพร นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลขุนยวม  นายธนสรรค์ จำปา นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย  นายอุทัย อาวารักษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ลาน้อย นายณัฐนันท์ จิรวงศธร เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลปางมะผ้า  นายธีรศักดิ์ ใสสด เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลขุนยวม  นางสาวดวงหทัย จันทร์วรจักร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปางมะผ้า  นางอรวรรณ ชมมีลาภ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปางมะผ้า และ นางสาวมารี พลีทั้งกาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลปางมะผ้า

            สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดต่อเนื่องและรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ขณะนี้โรงพยาบาลบุษราคัมรับผู้ป่วยค่อนข้างมาก อัตราการครองเตียงมากกว่าร้อยละ 95 โดยในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ ทำให้สามารถหมุนเวียนรับผู้ป่วยใหม่เข้าระบบรักษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการหนักในโรงพยาบาลบุษราคัมยังมีจำนวนมากขึ้น ที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เห็นชอบให้พัฒนาพื้นที่รองรับผู้ป่วยวิกฤติสีแดงเข้มเพิ่ม พร้อมเพิ่มระดมกำลังคนเพิ่มจากส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย แพทย์และเภสัชกร และส่วนกลางสนับสนุนเจ้าหน้าที่ back office เพื่อเป็นกำลังเสริมการทำงานให้ทุกหน่วยงาน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ