แพทย์สุดยื้อ ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต รายแรกของแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 66 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยในวันนี้ ได้มีข่าวที่นำความโศกเศร้ามาสู่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ มีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 1 ราย (CaseMS105) ได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 06.30 น. โดยทีมแพทย์และพยาบาล ได้ให้การดูแลรักษาอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ไม่อาจจะยื้อชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ในที่สุด นับเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 26 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.ปางหมู อ.เมือง ทำงานขายอาหารในห้างแห่งหนึ่ง ที่ จ.นครปฐม เริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตรวจ Rapid antigen ผลเป็นบวก ติดต่อผ่านศูนย์โควิด-19 แม่ฮ่องสอน เพื่อขอกลับมารับการรักษา โดยเดินทางพร้อมกันครอบครัว เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR พบเชื้อ และในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ส่งต่อมารับการรักษาที่ รพ.ศรีสังวาลย์ เนื่องจากผู้ป่วยมีภาวะอ้วน น้ำหนักตัว 150 กก. และมีภาวะปอดอักเสบร่วมด้วย

            ตลอดระยะเวลาที่มารับการรักษาที่ รพ.ศรีสังวาลย์  นอกจากอาการปอดอักเสบของผู้ป่วยจะไม่ดีขึ้นแล้วอาการทั่วไปโดยรวมกลับทรุดลงตามลำดับ และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยเริ่มมีอาการหายใจเร็ว ระดับออกซิเจนในเลือดลดลง มีภาวะช็อค ความดันโลหิตต่ำ ได้รับการรักษาโดยการใส่เครื่องช่วยหายใจ ให้ยาสเตียรอยด์ ยาปฏิชีวนะ และยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจ ทางหลอดเลือด ตลอดจนการจัดท่านอนตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 จนกระทั่งวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 6.30 น. ผู้ป่วยได้เสียชีวิตลง โดยแพทย์ผู้รักษาลงความเห็นสาเหตุการเสียชีวิตจาก ภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจากการติดเชื้อโควิด 19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ