เปิด 7 ขั้นตอนรองรับผู้ป่วยโควิด กรณีต้องการกลับมารักษาที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ ป้องกันการระบาดในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 125 ครั้ง

           จากกรณีสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดอย่างหนักในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอกับความต้องการ สำหรับกรณีนี้ผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด สามารถกลับไปรักษาตัวตามจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์กลับมารักษาตัว 115 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564) แต่พบว่าประชาชนยังคงมีความสับสนเรื่องแนวทางปฏิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

            1. ก่อนเดินทาง ต้องโทรประสานสายด่วนโควิด-19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ทราบก่อน เบอร์ติดต่อ : 062-295-3064 (ทุกวัน : เวลา 08.00 - 20.00 น.)

            2. เตรียมหนังสือส่งตัว (ถ้ามี) หรือใบแสดงผลยืนยันว่าติดเชื้อ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจในระหว่างเดินทาง (พกบัตรประจำตัวประชาชนไว้ตลอดด้วย)

           3. เดินทางโดยรถพยาบาล หรือรถยนต์ส่วนตัว ห้ามเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัวมาส่ง ประสานได้ที่ เบอร์สายด่วน สปสช. 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมให้บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง

           4. ระหว่างเดินทาง ให้เตรียมอาหารและน้ำดื่ม ให้เพียงพอ รวมถึงถุงใส่ขยะส่วนตัว ไม่แวะตามสถานที่ต่างๆ หากจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำสาธารณะ ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ทั้งก่อนและหลังใช้ห้องน้ำ

            5. เมื่อเดินทางใกล้ถึงจุดหมาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ตามที่ได้รับการประสานไว้ล่วงหน้าก่อน เพื่อเตรียมเข้ารับการรักษาต่อไป

            6. เมื่อรักษาตัวเรียบร้อย และได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว จะต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบล่วงหน้า ก่อนเดินทางกลับบ้าน (เตรียมใบรับรองหรือผลการตรวจเชื้อไว้)

            7. เมื่อกลับเข้าพื้นที่ ต้องไปลงทะเบียน ณ จุดคัดกรองของ อบต. ก่อนเข้าหมู่บ้านจากนั้น เข้าหมู่บ้านไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน , อสม. แล้วให้แยกกักตัวที่บ้านต่อ (Home Isolation) รวม 14 วัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ