จ.แม่ฮ่องสอน คุมสถานการณ์ดี ไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพิ่ม รับผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 1 ราย ไม่มีอาการป่วยแต่พบเชื้อระหว่างกักตัว ล่าสุดภาพรวมจังหวัดมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างรักษาตัว 49 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

         วันที่ 27 สิงหาคม 2564 (เวลา 11.00 น.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 53 ราย พบเชื้อ 1 ราย เป็นผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        รายที่ 273 เพศชาย อายุ 29 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.เวียงใต้ อ.ปาย ทำงานรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในกรุงเทพฯ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 242 และ รายที่ 255 (ภรรยา, ลูก) ไม่มีอาการป่วย เดินทางด้วยรถส่วนตัว ถึง อ.ปาย วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เข้ากักตัวในศูนย์พักคอยบ้านชนเผ่า อ.ปาย เข้ารับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาในรพ.ปาย

         สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 273 ราย เป็นเพศชาย 153 ราย (5696) เพศหญิง 120 ราย (44%) เสียชีวิต 3 ราย (1.13%) รักษาหายแล้ว 221 ราย (81%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 49 ราย (17.87%) รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 7ราย รพ.แม่สะเรียง 11 ราย รพ.ปาย 6 ราย CI ห้วยมะโอ 1 ราย และรพ.สนาม 24 ราย

         นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 49 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 37 ราย ปานกลาง 10 ราย และรุนแรง 2 ราย โดยผู้ป่วยที่พบในการระบาดรอบนี้มักมีภาวะปอดอักเสบราวร้อยละ 30- 40 ผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว จะมีความรุนแรงของโรคและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนปกติทั่วไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ