ระดมความช่วยเหลือคลัสเตอร์บ้านโพซอ นายอำเภอแม่สะเรียง นายกกิ่งกาชาด มอบสิ่งของดูแลนักเรียนโรงเรียนบ้านโพซอ ด้าน รพ.แม่สะเรียง ส่งแพทย์และบุคลากร เข้าควบคุมโรค เพิ่มความเข้มข้นมาตรการ Bubble & Seal

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 46 ครั้ง

         นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง มอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน มุ้งจำนวน 50 หลัง ชุดไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ จำนวน 4 ชุด ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโพซอ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อยู่ระหว่างกักตัว เเละรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด โดยมี นายธวัธชัย ทะนัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          หลังจากตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านโพซอ และประชาชนบ้านโพซอ ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่บ้านโพซอไปติดตามสถานการณ์ เข้าชี้แจงทำความเข้าใจและวางแผนร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพซอ พร้อมนำมาตรการ Bubble and Seal ไปปรับใช้ให้เหมาะสม เบื้องต้น แบ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อ ผู้มีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำ ตรวจคัดกรองเป็นระยะ ควบคู่กับการเฝ้าสังเกตอาการใกล้ชิด เพื่อเร่งควบคุมและจำกัดวงการแพร่ระบาดให้ได้โดยเร็ว ประกอบกับ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สะเรียง (ศปก.อ.แม่สะเรียง) ได้มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการดูแลด้านสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ