แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย รักษาในจังหวัด 9 ราย ใน อ.แม่สะเรียง และ อ.แม่ลาน้อย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 67 ครั้ง

       นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ในวันนี้ (26 ก.ย. 64) มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 189 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมดรักษาที่ รพ.ในจังหวัด 9 ราย ส่วนอีก 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยงานต้นสังกัดขอรับไปรักษาที่ รพ.ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาในจังหวัด 9 ราย มีรายละเอียด ดังนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        รายที่ 630 เพศชาย อายุ 12 ปีอยู่บ้านคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ ราที่ 567, 582 (พ่อ แม่) ซึ่งเป็น Cluster อบต.แม่เหาะ มารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR

        รายที่ 631- 637 รวม 7 ราย เพศหญิง 2 ราย เพศชาย 5 ราย ช่วงอายุระหว่าง 13 - 53 ปี ผู้ป่วยมีความเชื่อมโยงกับ Cluster บ้านโพซอ เริ่มมีอาการป่วยไล่เลี่ยกัน 23-24 กันยายน 2564 ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง 3 ราย CI บ้านโพซอ-อีหลู่ 5 ราย

        รายที่ 638 เพศหญิงอายุ 66 ปี อยู่บ้านแม่ปาง ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 22 กันยายน 2564 และวันที่ 25 กันยายน 2564 เข้ามารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่ลาน้อย ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมาก แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวไปรักษาที่ รพ.ศรีสังวาลย์ตรวจ Rapid Antigen ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

       สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 638 ราย เป็นเพศชาย 312 ราย และเพศหญิง 326 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.6%) รักษาหายแล้ว 475 ราย (74.4%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 159 ราย (25%) รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 4 ราย รพ.แม่สะเรียง 8 ราย รพ.ปาย.10.ราย.รพ.สบเมย 42 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 13 ราย CI รร.บ้านแม่สวด 6 ราย CI วัดอมราวาส 3 ราย CI บ้านโพซอ-อีหลู่ 6 ราย และรพ.สนาม 2 แห่ง รวม 67 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 154 ราย ปานกลาง 2 ราย และรุนแรง 3 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ