จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการผลักดัน “กัญชง” เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

        จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการผลักดันเกษตรกรปลูก “กัญชง” เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของแม่ฮ่องสอน เผย “กัญชง 1 ไร่ สร้างรายได้เทียบข้าวโพด 40 ไร่” วางแผนปลูกในพื้นที่ คทช. กว่า 5 แสนไร่ หวัง “สร้างป่า สร้างรายได้ ลดการบุกรุกป่า นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการลดหมอกควันไฟป่าจากการทำไร่เลื่อนลอย

        ที่ ศูนย์วิจัยกัญชง หมู่ที่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชง พันธุ์ไทยพื้นเมือง 83 สายพันธุ์” โดยมีบริษัท ไทยเฮมพ์ เวลเนส จำกัด มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน บจ.เซ็ปเป้ และ บจ.วี อีโค ร่วมให้การต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ปลูกต้นกัญชงต้นแรกทั้ง 83 สายพันธุ์ในแปลงวิจัย

        นายชนก มากพันธุ์ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า การปลูกกัญชงจะเป็นการยกระดับรายได้ของพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอนให้ดีขึ้น ใน 1 ไร่ จะได้ผลตอบแทนจากการปลูกกัญชงสูงกว่าการปลูกข้าวโพดซึ่งต้องปลูกมากถึง 40 ไร่ นับว่าโครงการนี้เป็นก้าวแรกที่จะทำให้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชงเพื่อลดการบุกรุกทำลายป่าในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนลง ซึ่งหมายความว่าการใช้พื้นที่สำหรับปลูกกัญชงก็จะน้อยลง การบุกรุกทำลายป่าก็จะน้อยลง ถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เห็นการสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ คือ ทำน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมาก

        “จังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นความสำคัญของโครงการนี้จึงสนับสนุนส่งเสริมให้การการปลูกในพื้นที่ที่มีโครงการปลูกป่าเพื่อสร้างรายได้ โดยวางเป้าหมายที่จะดำเนินการในพื้นที่ คทช. ซึ่งสามารถดำเนินการได้ ซึ่งจังหวัดเชื่อว่า คทช. จะเป็นทางรอดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะในพื้นที่ คทช. สามารถดำเนินกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐได้ โดยที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุญาตในพื้นที่ คทช. ไปแล้วหลายแปลง โดยเฉพาะพื้นที่ภายใต้โครงการหลวงทั้งหมดได้มีการอนุญาตไปแล้ว” รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ