เข้าไม่ถึงบ้านจอสิเดอ เหตุ ปิดหมู่บ้านพื้นที่ชายแดน จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

              เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเหตุน้ำป่าหลาก บ้านจอสิเดอ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้  หลังหลายหมู่บ้านชายแดน ปิดหมู่บ้าน จากการแพร่ระบาดโควิดส่วนบ้านป่าเหว ช่วยกู้ซากรถที่จมน้ำได้แล้ว ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ

            ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชายแดน บ้านจอสิเดอ และ บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อช่วงเย็นของ วันที่ 25 กันยายน  2564  ที่ผ่านมา ล่าสุด  สถานการณ์น้ำป่าหลากที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ครูนักเรียนได้ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม  แต่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย บ้านจอสิเดอเหนือ ได้ เนื่องจากติดปัญหาการการเดินทาง หลายหมู่บ้านชายแดน ที่เป็นเส้นทางสัญจรในพื้นที่  ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีมาตรการปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

            ด้าน  นายอาคม น่ายกร  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอสิเดอ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก หลังสถานการณ์น้ำลด ว่า ความเสียหายจากน้ำป่าทางโรงเรียนจอสิเดอไม่ได้รับความเสียหายมากหนัก  ส่วนใหญ่ที่ได้รับความเสียหายเป็น สวนเกษตร โรงเห็ด  บ่อกบ  บ่อปลา ลำโพงสนาม 3 ตัว ส่วนตัวอาคารเรียน 2 หลัง ที่น้ำเอ่อเข้าท่วมอยู่ระหว่างการสำรวจ ครูนักเรียนปลอดภัย กรณีเหตุการณ์น้ำป่าหลากโรงเรียนจะสบปัญหาเป็นประจำในห้วงฤดูฝน ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ริมลำห้วยแม่แต๊ะน้อย 

              ความเสียหายหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดลำห้วย การเดินทางเข้าออกในห้วงฤดูฝนค่อนข้างลำบาก ระยะทางจากตัวเมืองอำเภอแม่สะเรียง ถึง บ้านจอสิเดอ 104 กิโลเมตร หากเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ใช้เวลาประมาณ  4-5 ชม. หากเป็นรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-7 ชม. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญเส้นทาง แต่หากเป็นห้วงฤดูฝนการเดินทางใช้เวลาเป็น 2 เท่าของเวลาปกติ  

              ส่วนจุดเกิดเหตุ รถถูกน้ำป่าพัดจม  ที่บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง  เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 และ ชาวบ้านป่าเหว ได้ช่วยกันกู้รถยนต์ทั้ง 2 คัน ที่จมน้ำป่าในลำห้วยแม่กองคาออกเป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ บริเวณลำห้วยแม่กองคา ก่อนถึงหมู่บ้านป่าเหวประมาน 1.5 กิโลเมตร โดยรถทั้งสองคันเป็นของราษฏรบ้านป่าเหว นายมะบุโพ ชุติมาสมานกุล (เจ้าของรถ) 24/1 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง.   อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ นายชาตรี บำรุงแสงเลิศ (เจ้าของรถ) 38/5 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

             โดยทาง พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36  เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางหน่วยฯ ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าพื้นที่  เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านจอสิเดอเหนือ ซึ่งทางหน่วยได้รับรายงาน ว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนและที่นาชาวบ้าน บริเวณบ้านห้วยเฮี้ยะ และ บ้านจอสิเดอเหนือ ม.4 9 ต.แม่คง  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยได้ ทั้งนี้เนื่องจากหลายหมู่บ้านแถบพื้นที่ชายแดน บ้านเสาหิน ต.เสาหิน ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน ได้มีการปิดหมู่บ้านเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ทางชุดบรรเทาฯ ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ จากการสอบถามราษฎรในพื้นที่ ทราบว่ามีน้ำป่าไหลหลากปิดทางเข้า – ออก หมู่บ้าน ซึ่งทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมีถนนอยู่ในลำห้วยในห้วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลากทุกปี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ