สวท.แม่สะเรียง ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 61 ครั้ง

          วันนี้ (28 ก.ย. 64) เวลา 8.00 น. นายสมชาย เกิงฝาก ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน บริเวณหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสถานที่ราชการ

          วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ