เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ขอบิณฑบาตญาติโยมให้รีบไปฉีดวัคซีน พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

          พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เปิดเผยว่า ทราบผลติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 592 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อทราบผลได้ให้ผู้ใกล้ชิด พระเณร เข้ารับการตรวจหาเชื้อ พร้อมกักตัว ณ สถานที่กักกันโรค (Community Isolation : CI) วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองมาโดยตลอด วันนี้ (28 ก.ย. 64) เป็นวันที่ 8 อาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ และในห้วงที่ผ่านมาต้องขออนุโมทนาบุญ กับคณะแพทย์พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลแม่สะเรียง ที่ดูแลเป็นอย่างดี ห่วงใย ใส่ใจถามไถ่มาตลอดถึงอาการ จึงขอส่งกำลังใจให้ทั้งหมอ พยาบาล บุคลากรด่านหน้า บุญรักษาเทวดาคุ้มครอง สิ่งสำคัญคือต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์สามเณร ที่กักตัว มาเป็นระยะเวลา 8 วันและจนถึงครบกำหนด

          อย่างไรก็ตาม ขอให้ญาติโยมชาวแม่ฮ่องสอนดูแลตัวเอง ส่วนบุคคลที่ติดโควิดอย่างกับอาตมาภาพ ให้ตั้งสติ กำลังใจต้องมาก่อน รักตัวเอง อย่ากังวลใดๆ อย่าปิดไทม์ไลน์ ต้องรับผิดชอบ เพราะใครก็ไม่อยากเป็นอยากติด “ตัวอาตมาภาพแม้ว่าฉีดวัคซีนมาแล้ว 2โดส (AstraZeneca) ยังติด แต่อาการไม่หนักเท่ากับคนที่ไม่ฉีด ดังนั้น ท่านใดยังไม่ฉีดวัคซีน ขอบิณฑบาตเลยว่ารีบๆไปฉีด” พระอธิการอัษดิน กล่าว ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิดที่ วัดศรีบุญเรือง มีอาตมาภาพ พระอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสรูปเดียว พระเณร บุคลากรโรงเรียนผลเป็นลบ แต่ต้องกักตัวจนกว่าจะครบระยะเวลา ส่วนกรณีแม่ครัว ผลเป็นบวก เข้ารักษาตามระบบ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ