หน่วยงานในอำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งใน จัดเตรียม HI รองรับผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 79 ครั้ง

           นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายยุทธนา คำมงคล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โรงพยาบาลแม่สะเรียง คณะกรรมการหมู่ที่ 12 (บ้านโป่ง) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 และ อสม. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง บูรณาการความร่วมมือเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการรับผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน "Home Isolation" พร้อมมอบถุงยังชีพ ณ ชุมชนโป่งใน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยผู้ป่วยที่จะแยกกักตัวที่บ้านนั้น อยู่ในกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย โดยแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยห้ามออกจากที่พัก รวมถึงต้องปฏิเสธให้ผู้ใดมาเยี่ยมที่บ้าน

           สำหรับการพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ บ้านโป่งใน ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด รายที่ 908-909 ในวันที่ 8 ต.ค. 64 อายุ 28 ปี และ 2 ปี ผู้ป่วยทั้งสองเป็นแม่ลูกกัน ต่อมาในวันที่ 10 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อ รายที่ 996 และ รายที่ 1004 เพศชาย อายุ 14 ปี และ 21 ปี (เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 908- 909) ซึ่งทำงานในสำนักงานมูลนิธิศุภนิมิต ผู้ป่วยอยู่บ้านโป่งใน และบ้านห้วยห้อม อ.แม่สะเรียง หากมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ