ศปก.จ.แม่ฮ่องสอน แถลงพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 32 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่และคลัสเตอร์กาดเมืองใหม่ หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 61 ครั้ง

             ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 (เวลา 11.00 น.) ในวันนี้มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 1,085 ราย พบเชื้อ 32 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            รายที่ 1077 -  1078 เพศหญิง อายุ 38 ราย เพศชาย อายุ 41 ปี ที่อยู่บ้านผาเจริญ ต.เมืองแปง อ.ปาย ผู้ป่วยทั้งสองเป็นสามี ภรรยากัน มีอาชีพค้าขายในตลาดกาดเมืองใหม่ จ.เชียงใหม่ และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยันใน คลัสเตอร์กาดเมืองใหม่ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย

            รายที่ 1079 เพศชาย อ.ปาย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันใน คลัสเตอร์ กาดเมืองใหม่ ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาที่ รพ.ปาย

            รายที่ 1086 เพศหญิง อายุ 45 ปี ที่อยู่บ้านเด่นมะห้า ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ รายที่ 854 ซึ่งเป็นพนักงานส่งน้ำอัดลมตามร้านต่าง ๆ ใน อำเภอต่าง ๆ ทั้งใน จ.แม่ฮ่องสอน และอ.อมก๋อย จเชียงใหม่ ตรวจ ATK ผลบวก ส่งตรวจ RT PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง

            รายที่ 1087 เพศหญิง อายุ 23 ปี เป็นบุคคลรอพิสูจน์สัญชาติ ที่อยู่บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มารับการตรวจครรภ์ ที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ ATKผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ

            รายที่ 1088 – 1103 รวม 16 ราย เพศชาย 6 ราย เพศหญิง 10 ราย ที่อยู่บ้านขุนแม่ลาใต้ บ้านแม่โถ บ้านห้วยผึ้งใหม่ อ.แม่ลาน้อย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์ บ้านแม่นาจาง ซึ่งผู้ป่วยรายแรก (รายที่ 848) เข้ามารักษาที่ รพ.ขุนยวม มีปัจจัยเสี่ยงจากการร่วมกิจกรรม ไปมาหาสู่กัน ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน

            รายที่ 1104 – 1108 รวม 5 ราย เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 3ราย ช่วงอายุระหว่าง 35 - 93 ปี ที่อยู่บ้านทะโลงใต้ บ้านแม่แพ บ้านกองก๋อย ต.กองก๋อย อ.สบเมย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์ บ้านห้วยวอก ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงจากการร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพดและรับประทานอาหารร่วมกัน ตรวจ ATK ผลเป็นบวก และส่ง RT-PCR ผลพบเชื้อ

            สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน จำนวน 1,108 ราย เป็นเพศชาย 526 ราย และเพศหญิง 582 ราย เสียชีวิต 12 ราย (1.08%) รักษาหายแล้ว 658 ราย (59.39%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 438 ราย (39.53%) มีอาการเล็กน้อย 409 ราย ปานกลาง 25 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์ 12 ราย รพ.แม่สะเรียง 15 ราย รพ.ปาย 24 ราย รพ.สบเมย 38 ราย รพ.แม่ลาน้อย 7 ราย รพ.ปางมะผ้า 3 ราย รพ.สนาม 130 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) 202 ราย

            ขอให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการแจ้งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการสงสัยโควิด-19ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาโดยเร็ว และ รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ที่โรงพยาบาล หรือ หน่วยบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ