สสอ.แม่ลาน้อย ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับประชาชนบ้านแม่ลางิ้ว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 48 ครั้ง

        นายกฤต วงศ์น้อย สาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ฮุ ลงพื้นที่บ้านแม่ลางิ้ว หมู่ที่ 12 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่น เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ซึ่งจะเป็นเกราะในการป้องกันตนเอง ควบคู่กับมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อให้ชาวแม่ลางิ้ว มีความปลอดภัยจากโรคโควิดและทำให้ได้ใช้ชีวิตเป็นปกติในเร็ววัน ทั้งนี้ ผู้ต้องการขอรับวัคซีนสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย หรือจะแจ้งผ่าน อสม. หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

        สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงสาธารณสุข MOPH Immunization Center (MOPH-IC) วันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 08.45 น. รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในพื้นที่ สะสมตั้งแต่ 2 เมษายน - 26 ตุลาคม 2564 ว่า เป้าหมายกลุ่มประชากรทั้งหมดในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 30,305 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 14,461 ราย แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,930 คน คิดเป็นร้อยละ 29.47 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,398 คน คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 133 คน คน คิดเป็นร้อยละ 0.44

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ