ชวนชาวแม่ฮ่องสอน รับฟรี ATK คนละ 2 ชุดทางแอปเป๋าตัง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 46 ครั้ง

          ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด สามารถรับ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทย

         สำหรับขั้นตอนการรับ ATK คือ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการจะรับ ATK ฟรี ประเมินตนเองตามแบบคัดกรองความเสี่ยงในแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ที่ดำเนินการโดยธนาคารกรุงไทย จากนั้นคลิกที่ “รับชุดตรวจโควิด-19” หากผลประเมินตนเองพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ฟรีตามหน่วยบริการ (รพ.) ที่ระบุไว้ ในพื้นที่ โดยในวันที่ไปรับชุดตรวจ ATK ฟรี ในหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.) ให้ประชาชนทำการยืนยันตัวตน ด้วยการ สแกน QR Code ในระบบแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

         หน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.) จะจ่ายชุดตรวจ ATK ฟรี จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลตนเอง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำการใช้งานชุดตรวจ ATK ได้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข / อสม.ในพื้นที่ และหากพบผลการตรวจ ATK เป็นบวก ให้แจ้งโรงพยาบาลในพื้นที่หรือ โทร 1669 เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ