จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา และ Kick Off ทำแนวกันไฟ 13 อำเภอ” หนุนนโยบายลดปัญหาหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 51 ครั้ง

นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง เปิดเผยว่า SCG ได้ดำเนินโครงการ “SCG รักษ์น้ำ..เพื่ออนาคต โดยได้สนับสนุนชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน จำนวนมากกว่า 85,000 สาย เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้องกันไฟป่า อันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้น อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชนและองค์กรต่างๆ จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำหรับในปี 2565 บริษัท SCG ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จังหวัดลำปาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง กำหนดจัดกิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา และ Kick Off ทำแนวกันไฟ 13 อำเภอจังหวัดลำปาง” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ฐานปฏิบัติการแม่ทรายคำ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนนโยบายของจังหวัดลำปางในการส่งเสริมเรื่องการลดปัญหาหมอกควันไฟป่า

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ โครงการ Zero Burn เปลี่ยนสร้างมลพิษเป็นสร้างพลังงาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้ Biomas, กิจกรรม “ชิงเก็บ ลดเผา และ Kick Off ทำแนวกันไฟ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง”, การสาธิตการทำแนวกันไฟ โดยทีมงานป้องกันไฟป่า, กิจกรรมทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่ป่าแม่ทรายคำ และกิจกรรมปิดเส้นทางเข้าทำลายป่าบริเวณพื้นที่เขตป่าแม่ทรายคำ

นอกจากนี้ ในส่วนของเครือข่ายป่าชุมชน พบกิจกรรมอบรมการทำแนวป้องกันไฟป่า จำนวน 75 คน (แกนนำทั้ง 13 อำเภอ), กิจกรรมทำแนวกันไฟ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำห้วยแก้วโมเดล บ.สาแพะ หมู่ 7

ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามนโยบาย มาตรการการป้องกัน และควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของจังหวัดลำปาง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
ผู้เรียบเรียง : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวที่น่าสนใจ