จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 71

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 23 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย ประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 71

     วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฏร ครั้งที่ 71 ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์

     การประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง แนวทางการเปิดด่านชายแดนไทยภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงราย การขนส่งสินค้าข้ามแดน สินค้าต่างๆสามารถขนส่งข้ามแดนได้ตามปกติ ซึ่งตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนหรือผู้คนไม่สามารถเดินทางข้ามแดนได้

     สำหรับรูปแบบของการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถบรรทุกสินค้าต่างๆ คนขับรถจะไม่สามารถข้ามแดนได้ ทำให้ต้องมีจุดพักรถเพื่อนำส่งสินค้า ซึ่งสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2 ไทย - พม่า มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง จึงสะดวกต่อการขนส่งสินค้า

     ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายสามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระหว่างชายแดนได้เป็นอย่างดี ทำให้การขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวที่น่าสนใจ