จังหวัดแพร่เตือนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 38 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการจังหวัด แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 20 -22 มกราคม 2565 โดยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอันตรายจากฟ้าผ่า หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และสำหรับเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนการช่วยเหลือประชาชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้ให้ผู้อำนวยการอำเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยด้านสภาวะอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหารตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และพิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว ในการแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชน อีกทั้งให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติและต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1784 หรือแจ้งผ่านไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ