นพค.36 เข้าปรับเส้นทางไปยังจุดชมวิวทะเลหมอก “กลอเซโล” ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวลดความเร็ว ขับขี่อย่างระมัดระวัง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 203 ครั้ง

           หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.36 สนภ.3 นทพ.) โดย พ.อ.จิรายุ จิตธรรม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้มอบหมายให้กำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการปรับปรุงเส้นทาง แบ่งออกเป็น สายทางช่วงที่ 1 งานปรับปรุงเส้นทางลำลองเป็นเส้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก บ้านซื่อมื่อ ม.6 ต.สบเมย ถึง บ้านห้วยแห้ง ม.10 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.500 กม. สายทางช่วงที่ 2 งานปรับปรุงเส้นทางลำลองเป็นเส้นทางผิวจราจรลูกรัง กว้าง 5 เมตรไม่มีไหล่ทาง จาก บ้านห้วยแห้ง (ปู่คำ) ม.10 ถึง บ้านสบเมย ม.4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 15.350 กม.

            เนื่องจากเดิมสภาพเส้นทางผิวจราจรขรุขระ เป็นหลุมลึกบางช่วง มีน้ำท่วมขังในห้วงฤดูฝน การเดินทางสัญจรของราษฎรเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างกลอเซโล หรือจุดชมวิวทะเลหมอกที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรและนักท่องเที่ยว ทั้งการสัญจร การขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการปรับปรุงเส้นทางในเบื้องต้น แต่ยังคงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวระมัดระวังในการขับขี่ ให้ลดความเร็ว เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ