สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง พบปะประชาชน สร้างความเข้าใจเรื่องไฟป่า พร้อมออกลาดตระเวนเฝ้าระวังต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 141 ครั้ง

          นายธิติทัศน์ ฉลอม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รายงานการปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ในห้วงวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง ได้ให้เจ้าหน้าที่สถานีฯ ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ พบปะพูดคุยกับประชาชนโดยตรง เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงผลเสียของไฟป่า ประโยชน์ของป่าไม้และขอความร่วมมือให้ประชาชนเลิกจุดไฟเผาป่าและหันมาร่วมกันป้องกันไฟป่า พร้อมทั้งแจกเอกสาร แผ่นพับความรู้เรื่องไฟป่า ให้แก่ราษฎรบ้านแม่ต๊อบเหนือ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบในระยะยาว ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้ระดมกำลังออกลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า ตามถนนเส้นทางสาย แม่สะเรียง - บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          สำหรับสถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มกราคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 68 จุด คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของจุดความร้อนสะสมปี 2564 หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของค่าเป้าหมายปี 2565 ซึ่งทางจังหวัดตั้งเป้าหมายปี 2565 ไม่เกิน 9,556 จุดโดยอำเภอที่มีจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 21 จุด ส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศ ยังไม่พบค่า PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าสูงสุดที่วัดได้ เท่ากับ 24 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ