อสม.ตรวจสุขภาพฟรีในเดือนเกิด ตลอดปี 2565

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 171 ครั้ง

            กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดโปรแกรมตรวจสุขภาพ อสม. เป็นของขวัญปี 2565 ให้ อสม.ทั่วไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ เป็นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัว และชุมชน  

            นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ถือเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่ร่วมดูแล สนับสุนน การดำเนินงานในด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้พี่น้อง อสม. ได้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง เหมาะสมตามช่วงอายุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายสนับสนุนการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.

             เบื้องต้นโครงการตรวจสุขภาพสำหรับ อสม.ตามช่วงอายุ กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565 เป็นของขวัญปี 2565 ให้แก่พี่น้อง อสม. โดยเมื่อถึงเดือนเกิดของตนเอง สามารถเข้ารับการประเมินคัดกรอง ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ตรวจเต้านมด้วยตนเอง (เฉพาะเพศหญิง) ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด ประเมินการถดถอย 9 ด้าน กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

            หากเป็น อสม.ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จะได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในส่วนของความเข้มข้นระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจอุจจาระ หาความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ในตับ คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับ ผู้มีอายุ 50-70 ปี คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สำหรับหญิงอายุ 35-60 ปี และในกรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงหรือความผิดปกติจะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตามสิทธิประโยชน์ต่อไป ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่อาจเกิดกับ อสม.แล้ว ยังเป็นการสร้างต้นแบบที่ดีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ