จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด 8 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 129 ครั้ง

         ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 (เวลา 11.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มกราคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ป่วยยืนยันตรวจด้วยวิธี RT-PCR เพิ่มขึ้นในวันนี้จำนวน 8 ราย ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น จำนวน 342 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 1 ราย ยอดรวมเสียชีวิตสะสม 3 ราย (0.88 %) รักษาหายแล้ว 254 ราย (74.27 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 85 ราย (24.85 %) มีอาการเล็กน้อย 75 ราย ปานกลาง 3 ราย และรุนแรง 7 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม จำนวน 32 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) จำนวน 8 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จำนวน 45 ราย มีผู้ป่วยเข้าข่าย (ตรวจด้วย ATK) เพิ่มขึ้นในวันนี้จำนวน 45 ราย ยอดรวมผู้ป่วยเข้าข่ายสะสมทั้งสิ้นจำนวน 871 ราย รักษาหายแล้ว 512 ราย (58.79 %) ยังอยู่ระหว่างรักษา 359 ราย (41.21 %) รักษาอยู่ที่ ศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI) จำนวน 54 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) จำนวน 305 ราย

        วันนี้มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทั้งหมด 29 ชุด พบเชื้อ 8 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอแม่สะเรียง 1 ราย อำเภอปาย 3 ราย อำเภอขุนยวม 2 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย และมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK ทั้งหมด 525 ชุด พบเชื้อ 45 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 12 ราย อำเภอแม่สะเรียง 20 ราย อำเภอปาย 5 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 1 ราย อำเภอสบเมย 6 ราย และอำเภอปางมะผ้า 1 ราย

        สำหรับผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้ 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 51 ปี อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการรักษาวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่โรงพยาบาลขุนยวม ทำการรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ วันที่ 25 มกราคม 2565 แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตจากปอดอักเสบจากเชื้อโควิด-19 โดยมีปัจจัยที่ส่งเสริม คือ มีประวัติไม่ได้รับวัคซีน

         จากข้อมูลการดำเนินการฉีดวัคชีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนในกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 164,902 คน (67.10 %) ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 123,137 คน (50.10 %) และฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 20,316 คน (8.27 %)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ