พลังชุมชนชาวแม่สะเรียง หน่วยงานรัฐเอกชน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำสร้างความชุ่มชื้นสู่ผืนป่า

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 140 ครั้ง

           วันนี้ (27ม.ค.65) เวลา 9.00 น. พลังชุมชนชาวบ้านจอมแจ้ง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ประกอบด้วย สวท.แม่สะเรียง เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ กศน.แม่สะเรียง โรงเรียนจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง สำนักไฟป่าแม่สะเรียง ธนาคารออมสิน กปภ.แม่สะเรียง และภาคเอกชนจากนิ่มซี่เส็ง ร้านค้าอื่นๆในพื้นที่ ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินในโครงการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น อนุรักษ์แหล่งเพราะพันธุ์ปลา ประจำปี 2565 ณ วังปลา สบห้วยอุมลองเพื่อนพึ่ง(ภา) บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 8 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐและเอกชนเป็นอย่างดี โดยมี นายแดง พูลน้อย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอแม่สะเรียง ผู้นำกิจกรรม กล่าวถึง การสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปี ในเดือนมกราคม ปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 ฝายใช้วัสดุเป็นกระสอบทราย 1,500 ลูก หินแม่น้ำ เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง อีกทั้งยังช่วยให้เป็นแหล่งรู้สำหรับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการจัดทำฝาย การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ