อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน เดินหน้าเพิ่มศักยภาพ SME เติมทุนหนุนผู้ประกอบการ ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 15 ล้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 244 ครั้ง

            นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า  สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำ โดยการให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ "โครงการสินเชื่อ เพิ่มศักยภาพ SME" พ.ศ.2565 ให้วงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ย ร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน

            โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเงินทุน และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ เติมทุนหนุนผู้ประกอบการกลุ่ม BCG (Bio Circular Green) ไม่ว่าจะเป็น การเกษตรอุตสาหกรรมหรืออาหารแปรรูปที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือบริการทางการแพทย์  กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมประกอบเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

             จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่สนใจ เข้ารับคำขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด สามารถติตต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 1089 ต่อ 13 หรือ สมัครผ่านทางเว็บไซด์ https:/thaismefund.com

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ