เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 146 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ยังทำหมันตอนสัตว์เลี้ยง

        เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง โดย ว่าที่พันตรี เฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ร่วมกับ นายรังสิทธิ์  ศิริคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย  ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับทำการผ่าตัดทำหมัน ตอน สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  สถานที่บริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการดำเนินงาน ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข จำนวน 67 ตัว เป็น แมว จำนวน 16 ตัว รวมจำนวน 83 ตัว มีเจ้าของสัตว์ 30 ราย และทำการผ่าตัดทำหมัน ตอน ให้สุนัขจำนวน 12 ตัว เป็นแมว จำนวน 30 ตัว รวมจำนวน 42 ตัว มีเจ้าของสัตว์ 23 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.แม่สะเรียง
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ