ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยม นพค.36 สร้างขวัญและให้กำลังใจแก่กำลังพล

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 82 ครั้ง

พลเอกจีรัชญ์  บุญชญา  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและงานตามนโยบายของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพันเอกจิรายุ  จิตธรรม  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 และกำลังพล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องปั่นไฟและโคมไฟโซล่าเซลล์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ ตามโครงการหนึ่ง นพค. หนึ่งฟาร์ม หนึ่งโรงเรียน หนึ่งชุมชน โดยมีนายทาดะ  รัตนภัยจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้เยี่ยมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอำเภอสบเมย สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเยี่ยมชมโครงการ ฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โครงการทหารพันธุ์ดี วิถีสามหมอก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารในชุมชนและเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการเกษตรที่เหมาะสม ให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ นำไปใช้ประโยชน์กับครอบครัวของตนเองได้

สำหรับการทำเกษตรแบบผสมผสานนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติด้านการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน เป็นการพัฒนาเพื่อการส่งเสริมอาชีพต่อราษฎรแบบรายบุคคล เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับผู้ยากจน โดยส่งเสริมให้มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงในการดำรงชีพ นำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตคน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ