ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 73 ครั้ง

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค - กระบือ-แพะ-แกะ รอบที่2ประจำปี 2565

        วันที่ 11 พฤษภาคม 2565นายสัตว์แพทย์ ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยนายไชยยศ  แจ้งใจ เจ้าพนักงานสัตวบาล นายพีรพัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกษตร อบต.ท่าผาปุ้มลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกร บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโค - กระบือ-แพะ-แกะ รอบที่2ประจำปี 2565  มีผลการปฎิบัติงานในครั้งนี้                                                                      รวมจำนวนเกษตรกร 16 ราย เป็นโค จำนวน 127 ตัว เป็นกระบือ จำนวน 6 ตัว พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคปากและ เท้าเปื่อยอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.แม่สะเรียง
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ