เปิดสะพาน “ฮ่วมใจ ปี้น้อง ขัวล้องขี้นา” เตรียมพัฒนายกระดับเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 113 ครั้ง

ที่ หนองล้องขี้นา หมู่ 8 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ในพิธีทำบุญเปิดสะพาน “ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขี้นา” โดยมีนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ยวม, สจ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สท.ทต.แม่ยวม, นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม และนายบรรเลง สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และชาวบ้านบ้านดงคะปวง เข้าร่วมพิธีทางศาสนา และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู ผู้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อสะพาน “ฮ่วมใจ๋ ปี้น้อง ขัวล้องขี้นา” ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่หนองน้ำ ปลูกต้นทองอุไร เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ 15 พฤษภาคม 2565

.

โดยนายสงวน ศรีสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม กล่าวว่า หนองล้องขี้นาแห่งนี้ เดิมเป็นลำห้วยเล็ก ๆ ที่รับน้ำจากบ้านห้วยวอก แต่เป็นร่องน้ำขนาดเล็ก ไม่สามารถรับน้ำในเวลาน้ำหลากได้ ทำให้น้ำท่วมพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ชาวบ้านจึงร่วมใจกันขุดลอกหนองล้องขี้นาแห่งนี้ให้สามารถรับน้ำได้ และระบายลงสู่แม่น้ำยวม ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และได้เข้าแผนพัฒนาของชุมชน 5 ปี ของเทศบาลตำบลแม่ยวม

.

ทั้งนี้ จะพัฒนาหนองล้องขี้นา หนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลา เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้ชุมชน เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และในอนาคตจะพัฒนาเป็นตลาดนัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน โดยชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้มีความเข้มแข็งความยั่งยืนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ