ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 21 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 589 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ทำการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวเพศเมีย ตอนในสุนัขและแมวเพศผู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

.

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ทำการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขจำนวน11ตัวและแมวจำนวน1ตัวรวม12ตัว และทำการผ่าตัดทำหมันสัตว์เพศเมียให้สุนัขจำนวน 5 ตัวเป็นแมวจำนวน1ตัวรวมจำนวน 6 ตัวและตอนสัตว์เพศผู้เป็นสุนัขจำนวน3ตัวนอกจากนี้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ