รอง.ผวจ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.สบเมย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 806 ครั้ง

ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ อ.สบเมย นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยพื้นที่ของบ้านกลอเซโล เกษตรกรได้ปลูกข้าวไร่หมุนเวียน  ซึ่งทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพริกกะเหรี่ยง เสารส อะโวคาโด มะเขือเทศเชอรี่ พืชผักและไม้ผล เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ และเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร

.

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านกลอเซโล มีรายได้กว่า 9 ล้านบาท สร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ของเกษตรกร เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสืบไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ