อำเภอแม่สะเรียงรณรงค์นำเศษวัสดุในชุมชนทำปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว ซังข้าวโพดเพื่อลดละเลิกการเผา

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1111 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565เวลา10.00น. นายสังคม  คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีงบประมาณ 2565 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ประชาชน เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายรวมจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม 
.
โดยสถานีพัฒนาที่ดินเเม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ยวมและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียงจัดกิจกรรมทำแปลงปุ๋ยอินทรีจากฟางข้าวซังข้าวโพดในพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมการไถกลบเเละผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตร ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ในพื้นที่  เเละสร้างเเรงจูงใจ ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง  เเละเป็นทางเลือกหนึ่งในการเเก้ไขปัญหาหมอกควัน  รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน รักษาสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยว  เศรษฐกิจเเละสังคมในพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ