“รู้แล้วรอด” เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1101 ครั้ง

ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายชาญวุฒิ กุลพันเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง เครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด “รู้แล้วรอด” เพื่อเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาการให้คำแนะนำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยเพิ่มจำนวนการช่วยฟื้นคืนชีพจากผู้พบเห็นคนแรกนำไปสู่การมีชีวิตรอดที่เพิ่มขึ้น
.
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สาธิตซ้อมปฏิบัติการใช้เครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการจำลองการช่วยฟื้นชีวิตเบื้องต้น CPR สาธิต พร้อมปฎิบัติจริง ให้เกิดความพร้อมในการช่วยเหลือชีวิตพร้อมสร้างกระแสสังคมเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจเฉียบพลันภายในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ