บ้านป่าแป๋ จัดงานวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2565
  • อ่าน : 1140 ครั้ง

ที่ ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของไทย บ้านป่าแป๋ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายคัตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นายทวีวัฒน์ วิสิฎสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำสหกรณ์ นักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 และเกษตรกรเข้าร่วมงาน
.
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขา เผ่าลัวะหรือละว้า บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 3ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวแก่ราษฎรบ้านป่าแป๋ ที่เผชิญกับปัญหาการขาดแคนข้าวสำหรับบริโภค โดยทรงรับสั่งถึงการจัดตั้งธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ว่า “ธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก” ธนาคารข้าวคือธนาคารที่ให้กู้ยืมข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาปลูกข้าวไม่พอกิน โดยเมื่อราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็ให้นำข้าวมาคืนธนาคารพร้อมดอกเบี้ยเป็นข้าวจำนวนเล็กน้อย ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวไทยภูเขาบ้านป่าแป๋เป็นอย่างมาก
.
ทั้งนี้ ชาวไทยภูเขาบ้านป่าแป๋จึงได้จัดพิธีนำข้าวที่ยืมไปมาคืนพร้อมดอกเบี้ยที่ยุ้งข้าว เรียกว่าพิธี “เอาข้าวขึ้นหลอง” (“หลอง” หมายถึง ยุ้งข้าว) เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อารินทร์ทิพย์ ยานะ ภาพ : วศิน คำภิระวงศ์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ