โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งโรงเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 726 ครั้ง

วันที่ (9 ส.ค. 65) ที่ อาคารม่านปัญญา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่ลาน้อย บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างพร้อมเพรียงกัน

.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในประบรมราชูปถัมภ์ และกรมสามัญศึกษาได้ตกลงที่จะสร้างเป็นโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะห์สำหรับชาวไทยภูเขา และเด็กที่ไร้โอกาสทางการศึกษาโดยอยู่ประจำทั้งหมดแบบสหศึกษา มุ่งเน้นการสอนให้เด็กนักเรียนสามารถประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ เมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนแล้ว

.

นอกจากนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ยังมีโครงการที่จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในชายแดนภาคเหนืออีกด้วย

.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีอันดีงามให้แก่นักเรียน รวมทั้งก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมสันต์ คำวงค์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ