อำเภอแม่สะเรียง จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 700 ครั้ง

วันนี้ (10 ส.ค. 65) ที่ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่สะเรียง เข้าร่วมงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน

.

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา และการอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2565 โดยนายอำเภอแม่สะเรียง

.

ทั้งนี้ มีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานเด่น ในปี 2565 โดย รางวัลชั้นที่ 1 กำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม ประกาศเกียติบัตรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมในการประกวดรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ได้แก่ นายสวัสดิ์ เทพเสาร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่ยวม นายสวาท ใจมา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ 3 ต.แม่ยวม และนายคำผาย ทองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ หมู่ 3 ต.แม่ยวม รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสุรินทร์ กังวาลไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ต.บ้านกาศ รางวัลชั้นที่ 1 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นางบัวเรียง ไชยปัญญา แพทย์ประจำ ต.แม่ยวม รางวัลชั้นที่ 1 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายธนวัฒน์ มหาสิงห์ สารวัตรกำนัน ต.แม่ยวม และนายณรงค์เดช รังษีจันทร์ สารวัตรกำนันตำบลเสาหิน รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายสว่าง ไผ่ขจีพิศ และนายสมชาติ มากจริงใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บ้านกาศ

.

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ซึ่งถือเป็นวันที่มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมสันต์ คำวงค์
ผู้เรียบเรียง : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ