ผบ.ฉก.ทพ.36 เสนาสนเทศการยกระดับการป้องกัน COVID-19 ผ่านเสียงตามสาย ตามหลัก Social Distance

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 693 ครั้ง

                 จากสถานการณ์ COVID19 ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ด้วยความห่วงใย พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผบ.ฉก.ทพ.๓๖ จึงได้เสนาสนเทศ ผ่านเสียงตามสาย ภายในค่ายเทพสิงห์และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง Social Distance หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม โดยได้ยกระดับการป้องกันของหน่วย แบ่งส่วนพื้นที่กองบังคับการกรม เป็นเขต Green Zone 100% มีการตรวจคัดกรอง ณ ช่องทางเข้า - ออก กำลังพลที่ปฏิบัติงาน ต้องใส่หน้ากาก มีการทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อตลอดเวลา มีการคัดกรองกำลังพลที่มีอาการหรือ เข้าไปในพื้นที่เสี่ยง รวมถึง การ Work At Home เพื่อลดการแออัด

                    ในส่วนของพื้นที่บ้านพักทางราชการ ได้ขอความร่วมมือกำลังพลและครอบครัว ในการป้องกัน โดยการห้ามออกนอกบริเวณ ในห้วงเวลา 21.00 – 05.00 น. งดเว้นการพบปะสังสรรค์ รวมถึงงดเว้นการใช้ภาชนะร่วมกัน ให้หมั่นทำความสะอาดบ้านพักและเครื่องอุปโภค สำหรับบุคคลที่มีโอกาสได้รับเชื้อสูง เช่น ผู้สูงวัย  ผู้ที่มีภาวะป่วยทางระบบทางเดินหายใจ ผู้เป็นโรคหัวใจ ควรต้องงดการออกนอกบริเวณ

                    ผบ.ย้ำความรับผิดชอบต่อตนเอง รับผิดชอบต่อสังคม หากเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสกับคนกลุ่มเสี่ยง ขอให้มีการกักตัว และการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน ต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากาก และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ พึงระลึกเสมอว่า ทุกพื้นที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะทำให้ผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
ผู้เรียบเรียง : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวที่น่าสนใจ