วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง รับสมัคร ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2564
  • รับชม : 203 ครั้ง

วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 1,660 บาท และค่าสอนเกินภาระงานสอนตามอัตราที่ตกลงไว้ ต้องมีวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี การจัดการทั่วไป (การบัญชี) การบริหารธุรกิจ การบัญชีการเงิน ธุรกิจศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 17 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-681576

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ