องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานจ้าง จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๕ อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2564
  • รับชม : 168 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จํานวน ๔ ตําแหน่ง ๕ อัตรา ตําแหน่งที่รับสมัคร ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งผู้มีคุณวุฒิ) ๑. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จํานวน ๑ อัตรา ๒. ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา  ๓. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑ อัตรา ๔. ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๒ อัตรา เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ในวันและเวลาราชการ) ณ ห้องสาระพู ชั้น ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ