โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564
  • รับชม : 262 ครั้ง

โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่องสอน  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ อาคารสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรีง ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-681336

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ