เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย พนักงานครู

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564
  • รับชม : 382 ครั้ง

เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ มีความประสงค์จะรับโอนย้าย พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในประเภทสายงานการสอน มาดำรงตำแหน่งว่างครอบอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2564 – 2566 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง ผู้ใดที่มีความประสงค์จะโอน ย้าย เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลแม่สะเรียง สามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณา มายังเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ โดยยื่นความประสงค์และตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ