โรงพยาบาลสบเมย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2564
  • รับชม : 449 ครั้ง

โรงพยาบาลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท  ผู้สใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองไ้ด้ ที่งานธุรกา่ร  กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสบเมย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์หมายเลข 053-618080-82 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ