ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดพัสดุ

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ค. 2564
  • รับชม : 627 ครั้ง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 รายการ

ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ พร้อมดูครุภัณฑ์ได้ ที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ