องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • รับชม : 400 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด(ประมูลด้วยวาจา) จำนวน 132 รายการ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป ณ โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ผู้ทีึ่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พัสดุ กองคลังอบต.สบเมย หมายเลขโทรศัพท์ 053-618104 ในวันและเวลาราขการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ