สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 2563
  • รับชม : 167 ครั้ง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  ห้องธุรการ อาคารสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา” ในระหว่างวันที่ 7-18 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ