สวท.น่าน จัดเสวนา “พัฒนาเกษตรไทย..ก้าวไกล SMEs”

  • ภาพจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2564
  • รับชม : 120 ครั้ง

(24 มกราคม 2564) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการจัดรายการ “พัฒนาเกษตรไทย...ก้าวไกล SMEs” นอกสถานที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาเกษตรและส่งเสริม SMEs รูปแบบการเสวนา โดยมีนางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมผลิตรายการฯ ไลฟ์สด ผ่าน Facebook Fanpage สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ ร้านบ้านถั่วลิสง ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 
https://61.19.255.82/region3_ci/topic/news/24676

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ