สวท.น่าน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2564

  • ภาพจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 2564
  • รับชม : 102 ครั้ง

​นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน ได้นำเทียนจำนำพรรษา พร้อมผ้าอาบน้ำฝน ปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดน้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูโกศลนันทวิทย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัยไทยธรรม

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ