สวท.น่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

  • ภาพจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • รับชม : 104 ครั้ง

          นางสาวกนกวรรณ ผดุงขันธ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน นำบุคลากร
ในหน่วยงาน ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ