จังหวัดน่าน เชิญร่วมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 501 ครั้ง

        จังหวัดน่าน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม ในที่ดินของตนเอง พื้นที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ที่สาธารณะ ศาสนสถาน ซึ่งสามารถขอรับกล้าไม้ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยกำหนดให้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2565
       
นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ว่า ผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีข้อมูลสถิติการลงทะเบียนในเว็บไซต์กรมป่าไม้ จำนวน 15,022,428 ต้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จึงขอความร่วมมือ และเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ ในปีพ.ศ.2563-2565 เช่น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือวันสำคัญอื่นๆ และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ผ่าน play store ระบบปฏิบัติการ Android เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
ผู้เรียบเรียง : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ